ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

                    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διδασκαλία εξ αποστάσεως & Δια ζώσης

Κόστος 550 €

Εγγραφή : 100 €

Παράδοση εργασίας 2.000 λέξεων

Διάρκεια προγράμματος 4 μηνών

 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 • Εισαγωγή στην Συμβουλευτική
 • Κώδικας Δεοντολογίας
 • Δεξιότητες στην Συμβουλευτική
 • Προσωποκεντρική
 • Γνωσιακή-Συμπεριφορική
 • Ψυχοδυναμική
 • Συναλλακτική Ανάλυση
 • Εξελικτική
 • Gestalt
 • Συστημική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια 4 μηνών

Κόστος 450 €

Εγγραφή 100 €

Παράδοση εργασίας 2.000 λέξεων

 • Εισαγωγή και εννοιολογικοί προσδιορισμοί βασικών όρων
 • Περιγραφή ανίχνευση , διαφοροδιάγνωση ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών
 • Περιγραφή ανίχνευση, διαφοροδιάγνωση διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών
 • Περιγραφή διάγνωσης διαταραχής αγωγής , μεικτών διαταραχών & συναισθήματος
 • Προτάσεις παρέμβασης
 • ΔΕΠ-Υ